FUL

FUL Circle là gì?

FUL Circle là một cộng đồng sinh viên đầu tiên kết nối với nhau bằng giá trị cầu tiến. Thành viên Circle được phát triển dựa trên thư viện có sẵn và hoạt động giúp rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. 

Điểm khác biệt của FUL là không hoạt động dựa trên tiêu chuẩn sinh viên mà hướng đến phát triển trở thành một người trưởng thành thực sự. Quyết định vào Circle là quyết định làm chủ cuộc đời của mình, quyết định trở thành một con người có năng lực và ý thức. 
 
Circle cũng không chỉ là hoạt động thời sinh viên mà hướng đến kết nối lâu dài sau khi tốt nghiệp. Tìm hiểu và tham gia Circle theo đường dẫn bên dưới.
Tìm hiểu về FUL Circle
Đóng
hello world!
coffee-cupcross